jimiwikman.se
Planerar 2019 för Atlassian User Group Stockholm
Som gruppledare för Atlassian Stockholm så ska det planeras minst 4 events per år. Under 2018 blev det inte riktigt så av flera anledningar, men nu sätter vi igång med planerna för 2019. Totalt är det 8 tillfällen som är inplanerade, men det finns go