jimiwikman.se
Katrin Lundgren – CEO Kodmyran AB
Katrin Lundgren är en av de personer som är direkt ansvarig för att jag befinner mig där jag befinner mig i livet idag. Hon är en passionerad, tidigare e-handlare och numera ehandelskonsult, med ett stort, öppet hjärta som hjälpt många e-handlare til