izolearn.com
زمان حال ساده و کاربردهای simple present | آموزش ویدیویی - ایزلرن
زمان حال ساده یا simple present دارای دو کاربرد می باشد. از زمان حال ساده برای عملی که اکنون در حال انجام آن هستیم یا به صورت مرتب و با قاعده انجام می شود استفاده می کنیم