irisgroup.vn
Chậu sứ mỹ thuật (410x145mm) - Iris Group
Chậu sứ mỹ thuật (410x145mm) – Vân, vệt, và những vết rạn trong mỗi khối đá được hình thành qua kiến tạo địa chất hàng triệu năm, xưởng sản xuất cắt phôi đá theo quy cách chậu từ phiến đá nguyên khối, do đó vân vệt và vết rạn là ngẫu nhiên, tùy thuộc vị … Đọc Tiếp