irisgroup.vn
Bệ để lavabo FW05 - Iris Group
Trọng lượng: Khoảng xxkg / chiếc. Kích thước gỗ: Ngan 800 x khoản +/-450mm sâu, dầy 55mm. Tấm gỗ nguyên tự nhiên làm mặt để chậu rửa. Cây gỗ: Tràm. Xuất xứ: Sản xuất tại Việt am theo tiêu chuẩn của KanLy®. Chất liệu thiết bị: EKE sắt rèn lửa mỹ thuật sơn màu giả cổ, 4 tắc kê 10mm bằng thép không gỉ