irace.vn
Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ Suunto lên Strava tự động
Hướng dẫ kết nối đồng hồ Suunto với Strava Suunto cũng là một thương hiệu làm đồng hồ khá phổ biến ở Việt Nam. Nếu bạn đang sử dụng 1 chiếc đồng hồ của hãng thì có thể kết nối với Strava thông qua cách sau. Đầu tiên, trên đi