irace.vn
Hướng dẫn đăng ký và cập nhật thông tin tài khoản và kết nối Strava trên iRace.vn
Để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc đăng ký tham gia các cuộc đua online trên iRace.vn thì Team iRace sẽ hướng dẫn các bạn từng bước đăng ký và tham gia các cuộc đua như sau. Phần 1. Hướng dẫn đăng ký iRace.vn Đầu tiên, các bạn cần