ipcko.sk
Vlogy z Dobrej linky | IPčko.sk - Internetová poradňa pre mladých ľudí.
Dobrá linka je prvou internetovou psychologickou linkou dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Je projektom nášho občianskeho združenia IPčko a za obdobie jej fungovania (od spustenia 22.11. 2018) sa na Dobrú linku obrátilo už vyše 300 mladých ľudí s hendikepom. Dobrá linka funguje v pracovných dňoch od 15,00 do 20,00 hodiny. Cieľom IPčka je šíriť myšlienku vzájomného rešpektu, …