interaqtive.com
Gränsfarare - En novellsamling av LarsGöran Boström
Novellsamling med samhällsnära berättelser och samtidigt en tidsskildring om omvandlingens kraft. B-InteraQtive Publishing