interaqtive.com
Välkommen till TellUs Bok- och berättarmässa i Linköping den 1 december - B-InteraQtive Publishing
B-InteraQtive Publishing - integrated storytelling in interactive books including on demand services, publishing of books in all formats - inspiration, motivation, learning and edtech.