interaqtive.com
Få ut det mesta av ditt bokmanuskript interaktivt - B-InteraQtive Publishing
En framgångsrik berättare, inspiratör och utbildare i den digitala världen utnyttjar den interaktivitet som tekniken ger. Bokmanuskript interaktivt