interaqtive.com
Besök oss gärna på Bokmässan i Karlshamn och andra erbjudanden
Vi önskar alla välkomna till vårt bokbord på Blekinge Bokmässa den 2 mars kl. 11-16:00 i Lokstallarna i Karlshamn. Interaktiva böcker och andra samhällsnära