interaqtive.com
Efter televisionen och bokens renässans - Gränsfararebloggen
Varje tidsålder har sitt nydanande format för berättelser, medieomvandlingen i det digitala samhället, en tid efter televisionen och bokens renässans