interaqtive.com
Samhällsomvandlingens kraft när det moderna Sverige skapades
Detta bokpaket ger nya insikter om vår historia, men ger även vägledning till vår egen tid. Dess djupgående omvandling från det industrisamhälle ...