interaqtive.com
Europeiska författare ”Huset Europa brinner” - Om historiens återkomst
Första halvan av 1800-talet hade många likheter med den vi nu lever i. Europeiska författare idag ”Huset Europa brinner” - Om historiens återkomst