interaqtive.com
Kreativitetsbroar i böckernas värld - Gränsfararebloggen
”Låt ditt arbete vara i samklang med ditt syfte.” Leonardo Da Vinci. Detta ses som en självklarhet, men detta leder till kreativitetsbroar i böckernas värld