interaqtive.com
Ur Hiertas självbiografi - Om falska nyheter på 1800-talet
Falska nyheter var även ett problem vid det fria ordets födelse i Sverige. Här följer en beskrivning ur Lars Johan Hiertas självbiografi, mannen som mer ...