inquangcao.com
Top những mẫu tờ rơi đẹp nhất.
Tài liệu quảng cáo phổ biến nhất được tìm thấy tại các địa điểm mà khách du lịch thường xuyên ghé thăm, chẳng hạn như bảo tàng, cửa hàng lớn, và thông tin du lịch. Các loại phổ biến nhất của các tài liệu quảng cáo tờ duy nhất là gấp hai lần và gấp ba lần. Một kết quả hai lần tài liệu trong bốn bảng, trong khi một kết quả gấp ba lần trong sáu bảng.