inovator.se
Det här stör vi oss mest på arbetsplatsen - Inovator
Problem för en effektiv och trevlig arbetsplats. Att vilja gå till jobbet. Att känna sig motiverad. Om en grupp eller organisation fungerar så här – vad blir då resultatet?Vilka beteendevetenskapliga metoder kan du använda för att i stort eliminera ett destruktivt beteende som skadligt påverkar att nå uppsatta mål.Upptäck Hinder och skapa Dialog är två av våra verktyg för att nå ett bättre resultat. Testa hur det fungerar! Välj Hinder eller Dialog på vår hemsida.