inovator.se
Att lösa problem och se möjligheterna med färgmodellen - Inovator
När du skaffat vår kommunikationsplattform så kan du använda färgerna för att lösa problem och generera effektiv brainstorming.Gå laget runt när du eller gruppen ska bearbeta ett problem eller en möjlighet. Alla människor i en grupp tar med sig sina känslor i situationer där man diskuterar problem och lösningar, vissa visar mer känslor än andra men de finns alltid där under ytan. För att få ut mest av din grupp och förhindra frustration använd dig av vår tydliga metodik - det skapar en lugn atmosfär i samtalet och gruppen känner att man har kontroll och att samtalet leder någonstans.