inlichban.com
Những điều cần chú ý khi gia công cán màng nhiệt-Gia công sau in ấn
Trong gia công cán màng nhiệt thì nhiệt độ giữ vai trò then chốt. Chính vì vậy các thợ đứng máy thường chú đến vấn đề điều chỉnh nhiệt độ thích hợp nhất, và thường xuyên phải kiểm tra