inlichban.com
Mẫu lịch bàn 2020 được thiết kế tại Vinanetco
Tại Vinnetco chúng tôi thường thiết kế sẵn những mẫu lịch bàn năm mới 2020 gọi là in lịch phôi có sẵn. Là lịch được thiết kế sẵn, khách hàng chỉ cần đưa nội dung quảng cáo của công ty lên vị trí còn trống mà các thiết kế đã mặt định