inlichban.com
Mẫu chữ nổi, hình nổi 3D - Xưởng in offset
Những mẫu chữ nổi, hình nổi 3D với nhiều mẫu khác nhau, có thể chúng được làm bằng ngọc, cũng có thể mạ vàng hoặc những chất liệu khác, Mẫu chữ nổi, hình nổi 3D được gắn riêng theo từng quyển lịch nên có thể lựa chọn mẫu chữ hay hình gắn vào quyển lịch [...]