inlichban.com
Mẫu Bloc lịch - Xưởng in offset
Mẫu Bloc lịch chúng được kết hợp với những bìa lịch đại, bìa lò xo gắn bloc. Hầu hết những mẫu bloc lịch đều thích hợp với nhiều loại bìa khác nhau. Tuy nhiên, cần cân nhắc đến cỡ lịch nào phù hợp với mẫu lịch nào để có được một mẫu lịch bloc cân [...]