igeenglish.com
Trọn bộ Complete IELTS Level 4.0 - 7.5 IELTS - IGE IELTS
Complete IELTS được biết đến bộ giáo trình khá “chính thống”, được xuất bản bởi Cambridge. Bộ sách này chia theo level từ thấp đến nâng cao band 4.0 - 5.0, band 5.0 - 6.5 và band 6.5 - 7.5.