igeenglish.com
Khóa học IELTS cam kết đầu ra 5.0 - 5.5 - IGE IELTS
Sau khóa học Pre - IELTS mục tiêu 4.0 - 4.5 IELTS các bạn tiếp đến khóa học IELTS mục tiêu 5.0 - 5.5. Nếu các bạn đang ở band 4.0 thì có thể chọn ngay khóa