igeenglish.com
Thang điểm IELTS 2019 và cách tính điểm IELTS chuẩn nhất - IGE IELTS
Thang điểm IELTS được tính từ 1.0 – 9.0 IELTS (Overall điểm thi IELTS được tính trung bình cộng điểm 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking và Writing). Bà