igeenglish.com
Cách phát âm S, ES trong tiếng Anh - IGE IELTS
Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại cho bạn các cách phát âm đuôi “es, s”, kèm theo đó là video và các bài đọc ngắn cho bạn luyện tập.