igeenglish.com
Cách phát âm ED trong tiếng Anh chuẩn nhất - IGE IELTS
Tuy nhiên, trong khi nói, tùy từng trường hợp mà đuôi “-ed” có các cách đọc khác nhau. Do đó, bạn cần phải nắm vững cách phát âm ed này, nếu không khi giao tiếp