igeenglish.com
Bạn đã sai nếu dùng ‘Fighting’ để động viên người khác ‘Cố lên’ - IGE IELTS
Khi muốn động viên người khác “cố lên”, chúng ta thường nói “fighting”. Thế nhưng đây là lỗi sai cơ bản mà hầu hết mọi người không biết. Fighting là một da