icon4tower.net
Khai trương toà nhà đa năng ICON4 TOWER
Khai trương toà nhà đa năng ICON4 TOWER - Ngày 30 tháng 1 năm 2013, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã chính thức khai trương