huongliya.com
Dung dịch vệ sinh phụ nữ HABELA với thành phần 100% từ thiên nhiên.
HABELA là dung dịch vệ sinh phụ nữ cao cấp có thành phần chiết xuất ORGANIC sử dụng được hằng ngày đầu tiên tại Việt Nam.