huongkimchi.com
Xấu gái phải làm sao để ghi điểm trong mắt chàng
Tạo hóa sinh ra không cô gái nào là "gái xấu cả". Chỉ có người đẹp và người không biết làm đẹp. Vậy xấu gái phải làm sao, chúng ta cùng tìm chìa khóa nhé.