hungthinhphatland.com
Đất nền khu công nghiệp sẽ tiếp tục nổi sóng trong năm 2020?
Sau một năm 2019 bất động sản đất nền Khu công nghiệp “bội thu”, cơ hội vẫn tiếp tục mở ra đối với nhóm doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trong năm 2020 này.