huanle.info
Thay đổi cách Wordpress nén ảnh khi upload - huanle.info
Bình thường khi đăng ảnh lên wordpress sẽ tự động nén ảnh, chỉ cần set lại tỉ lệ thành 100% để giữ nguyên chất lượng ảnh, thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php của theme: add_filter('jpeg_quality', function($arg){return 100;}); Có thể thay đổi tỉ lệ để tùy ý độ nén ảnh. Comments comments