huanle.info
Sửa lỗi không đặt được máy in mặc định - huanle.info
Sau khi cài driver máy in, nếu như có hơn 1 cái, và bạn muốn đặt 1 trong số đó làm máy in mặc định (máy được ưu tiên nhận lệnh in) nhưng gặp lỗi Lỗi này xảy ta là do máy in cũ đã mặc định ngầm trước đó. Máy in cũ đã được ghi ...