huanle.info
Khắc phục lỗi HRESULT 0XC8000222 khi cài .NET Framework - huanle.info
Khi cài đặt .Net Framework nếu gặp thông báo lỗi như hình dưới đây 1/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh cmd. 2/ Trong hộp thoại cmd gõ net stop WuAuServ (tắt Windows Update). 3/ Mở hộp thoại Run gõ lệnh %windir% (mở thư mục Windows). 4/ Tìm và đổi tên thư mục SoftwareDistribution thành SDold hoặc tên nào tùy ý. 5/ Mở hộp thoại ...