huanle.info
Hướng dẫn kích hoạt plugin WP Smush Pro - huanle.info
Bước 1: Cài đặt và kích hoạt plugin Smush Image Compression and Optimization Sau khi cài đặt và kích hoạt xong, lúc này đang là phiên bản miễn phí. Bước 2: Mở file wp-smush.php đường dẫn /wp-content/plugins/wp-smushit/wp-smush.php Tìm: empty( $api_key Ở phiên bản hiện tại là 3.2.0.1 thì sẽ nằm ở dòng 447, tuy nhiên cái mà ta cần ...