huanle.info
Cài đặt máy in Canon LBP 2900 trên Mac OS - huanle.info
Hướng dẫn cài đặt máy in Canon LBP 2900 trên Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 (Update tháng 09/2018) 1. Mở System Preferences → Printers and scanners và xóa bỏ máy in Canon LBP2900 đã cài trước đó hoặc có sẵn ở đó 2. Khởi động lại máy. 3. Tải về và cài đặt driver CAPT Printer Driver & Utilities for Mac V3.93 [Mac OS : 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12] (Cập nhật ...