hu.euronews.com
Egy perc nyugalma sem volt Alekszisz Ciprasznak miniszterelnöksége alatt
Gazdasági, belpolitikai és menekültválsággal is szembe kellett néznie.