htcpress.com
Máy doa di động - doa lỗ cơ động tại công trường HTCPRESS
Máy doa di động có khả năng doa lỗ xuyên tâm đường kính từ 22 mm đến 2000 mm đến được ứng dụng để doa lỗ cơ động công trường như doa tai gầu xúc, ống bao vv