htcp.eu
Insolvența și bancruta
INSOLVENŢA ŞI BANCRUTA Conform art. 5 pct. 29 din Legea nr. 85/2014: „insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel: a) insolvenţa debitor