htcp.eu
Dilema prizonierului
DILEMA PRIZONIERULUI Dilema prizonierului este un paradox ce se integrează în teoria jocurilor[1]. În chip clasic, dilema prizonierului este redată prin raportare la situația a două persoane arestate preventiv, care sunt bănuite că au săvârșit o infracțiune, fără ca organele