htcp.eu
Cugetări despre liberul arbitru
CUGETĂRI DESPRE LIBERUL ARBITRU „Oamenii cu liber-arbitru, care nu sunt determinați, în acțiuni sau inacțiuni, de factori exteriori lor, beneficiază de trei posibilități (libertăți): libertatea gândirii (a gândi orice); libertatea cuvântului (a spune orice); libertatea de acțiune (a