hopnhua.vn
Hộp nhựa tròn 800ml - HopNhua.vn cung cấp hộp nhựa dùng 1 lần
Hộp nhựa tròn trắng trong 800ml được thiết kết giống một cái bát (tô) lớn, đường kính 14.5cm, cao 7.5cm. Với dung tích lớn của mình, hộp được sử dụng