hocvienxaydung.com
Điều kiện về năng lực đối với nhà thầu xây dựng - Học Viện Xây Dựng
Khoản 2 các Điều 68, 86, 112 và Điều 121 Luật Xây dựng quy định nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấ