hocvienxaydung.com
Cần có chính sách hỗ trợ dịch vụ phòng cháy chữa cháy - Học Viện Xây Dựng
Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy, bạn Vinh Quang (email: Vinhquangpccckh@...) đề nghị dự thảo cần bổ sung chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ về phòng cháy, chữa cháy.