hocphache.edu.vn
Cách tạo khuyến mại đồng giá trên phần mềm Kiot Việt - Nguyên liệu cho quán ăn vặt
Xin chào bạn. Chương trình khuyến mại cho quán là yếu tố then chốt để bạn thu hút khách hàng. Trong phương pháp Maketing, thì đây gọi là bước xây dựng khách hàng tiềm năng. Ở bài viết này, mình sẽ không chia sẻ về phương pháp marketing hay chạy quảng cáo mà chỉ nói ...