hocde.vn
[Chứng minh] Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh CHUẨN
Có một câu hỏi rất hay được đặt ra liên quan đến không khí đó chính là: “ Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh ?”