hocde.vn
Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh chuẩn nhất 2020 - 360 động từ
Tiếng Anh có một lượng lớn các động từ bất quy tắc hay còn gọi là bảng động từ bất quy tắc. Phần nhiều trong số này, dạng quá khứ hoặc dạng quá khứ